Uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia

Na podstawie S 98, ust. 1 pkt. 1 Statutu PZL, Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Suwałkach w trybie nadzoru
uchyla uchwałę nr 19/2019 Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego „Ryś” w Ełku z dnia 25 maja 2019 r.