Projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach

Zachęcamy do poparcia inicjatywy zorganizowanej prze Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „W obronie polskich lasów” na rzecz ustawy o zmianie ustawy o lasach.

Listę z poparciem inicjatywy można przekazać bezpośrednio lub przez pracownika Nadleśnictwa do Biura Nadleśnictwa.

Najlepiej w terminie do 11-go kwietnia br.

 Listy zostaną przekazane przez nas do w/w Komitetu.