Scypuł

Fot: Cezary Korkosz

Scypuł to delikatna, silnie unerwiona i ukrwiona skóra, porastająca poroże ssaków z rodziny jeleniowatych, w czasie jego corocznego wzrastania.

Poroże – w przeciwieństwie do rogów – zrzucane jest każdego roku.

Dubeltówka

Broń śrutowa

Długa broń palna składająca się z dwóch niegwintowanych luf biegnących równolegle obok siebie, z identycznymi komorami nabojowymi, w tym samym kalibrze, lecz z różnymi czokami (końcowe zwężenie lufy, które powoduje skupienie śrutu).

Głównie do polowań na zwierzynę drobną – najczęściej do ptactwa łownego. Broń ma znaczny obszar rażenia śrutem, co wywołuje dość duże obrażenia. Dobrze strzela się z niej do rzutków.

Po oddaniu dwóch strzałów wymaga przeładowania.

Lufy zlokalizowane są w baskili, ryglowane tzw. kluczem. Mogą być umieszczane poziomo – wówczas mamy do czynienia z dubeltówką horyzontalną lub jedna na drugą – wówczas taka dubeltówka zwana jest bockiem lub nadlufką.

Rozróżnia się dubeltówki z kurkami zewnętrznymi i wewnętrznymi (bezkurkowa).

Z tej broni można strzelać śrutem albo myśliwskim nabojem kulowym przeznaczonym do strzelania z broni o lufach gładkich, zwanych Beneką (typu W-8 lub typu dzik).

Na polskim rynku najczęściej broń o kalibrach 12 i 16, rzadziej 20.