Myśliwi wsparli DPS w Nowej Wsi Ełckiej

Akcja wsparcia służby zdrowia, prowadzona przez
wszystkie Koła Łowieckie w Ełku tj. Nr 1, Ryś, Orla Jucha, Oręż, Partyzant, Ponowa oraz Cietrzew w Prostkach, Łoś w Kalinowie wraz z Zarządem Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Suwałach, przekroczyła znacząco planowany pierwotnie poziom.


Dzięki zebraniu tak dużych środków finansowych udało się jeszcze wesprzeć Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej. Został zakupiony profesjonalny sprzęt do jonizacji powietrza, którego do tej pory nie było.

W trakcie przekazania sprzętu Dyrektor DPS podziękował myśliwym za otrzymany dar i przekazał na ręce Łowczego Okręgowego pracę plastyczną wykonaną przez podopiecznych.

MYŚLIWI POMAGAJĄ – EŁK

Zaangażowanie myśliwych działających w Ełku i jego okolicach oraz Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Suwałkach pozwoliło na zakup sprzętu medycznego do szpitala miejskiego w Ełku.

Na prośbę Zarządu szpitala ze zgromadzonych środków udało się kupić dwa mobilne respiratory, które wejdą na wyposażenie karetek oraz pulsoksymetry. To kolejna akcja wsparcia przez myśliwych pracowników służby zdrowia, którzy z takim poświęceniem walczą o zdrowie pacjentów. Mamy nadzieję, że zakupiony sprzęt choć trochę ułatwi ich ciężką pracę.

Źródło: www.pzl.suwalki.pl