Ptasia grupa znów niebezpieczna

Główny Lekarz Weterynarii informuje, że od 31 grudnia 2019 roku na terenie Polski stwierdzono 11 ognisk (8 w woj. lubelskim, 2 w woj. wielkopolskim i 1 w woj. zachodniopomorskim) wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 u drobiu oraz 1 przypadek u dzikiego ptactwa, tj. padłego jastrzębia, znalezionego w powiecie lubartowskim.

Mając na uwadze, iż rezerwuarem tej choroby są dzikie ptaki, głównie ptactwo wodne, zwracam się z uprzejmą prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności podczas polowań na ptaki. Ponadto, w sytuacji znalezienia w tuszce odstrzelonego ptaka nietypowych zmian, proszę o zgłoszenie tego przypadku do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii, bądź innej właściwej instytucji.

Jednocześnie proszę o wstrzymanie się od polowań na obszarach objętych ograniczeniami w związku z ogniskami grypy ptaków, znajdującymi się na terenie:

  • w województwie lubelskim: powiat lubartowski oraz krasnostawski,
  • w województwie wielkopolskim: powiat ostrowski oraz kolski,
  • w województwie zachodniopomorskim: powiat myśliborski.

Informacje dotyczące aktualnej sytuacji epizootycznej, objawów choroby, postępowania w przypadku podejrzenia i potwierdzenia dostępne są na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii.