Szkolenie weterynaryjne

Zakład Produkcyjno – Handlowy „Knieja” Sp. z o.o. w Suwałkach informuje, iż organizuje szkolenie myśliwych wprowadzających do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego – zwierzyny łownej pozyskanej w ramach odstrzału w terminie:

30-31 marca 2019 r.  
Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ w Suwałkach,
 ul. 1-go Maja 25.

Początek zajęć – sobota (30.03.19r.) godz. 9:00, niedziela (31.03.19r.) godz. 9:00.

Koszt szkolenia wynosi 120 zł
(wystawiamy faktury VAT)

– zgłoszenia do 15 marca 2019 r można dokonywać pod numerem tel.666-610-383

lub e-mail knieja@knieja.home.pl 

Ilość miejsc ograniczona!!!      

W momencie zgłoszenia prosimy o podanie następujących danych: imię i nazwisko uczestnika, tel. kontaktowy, miejsce zamieszkania, data i miejsce urodzenia oraz imiona obojga rodziców.

Po ukończeniu szkolenia wystawione zostaną zaświadczenia z nadanym numerem identyfikacyjnym oraz imienna pieczątka.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu daje podstawę dla myśliwego do składania oświadczenia o przeprowadzeniu oględzin tuszy odstrzelonego zwierzęcia i tylko na tej podstawie tusza może być przekazana do dalszego obrotu. Zaświadczenie to jest obowiązkowe dla wszystkich członków PZŁ zwłaszcza w sytuacji ciągłego zagrożenia ASF.