Myśliwska Paczka

W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia Zarząd Główny przygotował konkurs w ramach akcji Myśliwi pomagają – konkurs „Myśliwska Paczka”.

Ważne, aby pomoc trafiła do jak największej liczby potrzebujących.

Konkurs skierowany jest do wszystkich kół łowieckich. Nagrodami dla nich ma być zamiennie po 100 sztuk bażantów lub 10 sztuk o łącznej wartości ok. 110 tys. zł.

Celem konkursu, oczywiście poza pomocą ww. ośrodkom, jest integracja ze społeczeństwem, dbałość o dobre relacje z okolicznymi instytucjami, zaangażowanie kół na rzecz potrzebujących oraz poprawa wizerunku myśliwego w obecnych czasach.

W załączniku regulamin konkursu

Regulamin akcji

Zagrożenie wystąpienia przewlekłej wyniszczającej choroby jeleniowatych (CWD)

Fot: zwierzetainformacje.pl

CWD jest to pasażowalna gąbczasta encefalopatia (TSE) atakująca jeleniowate, szeroko rozpowszechniona w Ameryce Północnej.

Co prawda nie zgłoszono dotychczas CWD na terytorium Unii Europejskiej, jednak choroba ta została po raz pierwszy wykryta w Norwegii w kwietniu 2016 roku u renifera. Wkrótce potem wykryto w tym kraju podobne zarażenia u następnych reniferów i łosi.

W związku z powyższym został opracowany program ustanawiającym zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych gąbczastych encefalopatii.

Szczegóły w załączeniu

Pismo WIW Olsztyn

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa – Program CWD

Wytyczne CWD

CWD_wytyczne – prezentacja

CWD dokument dochodzenia epizootycznego

Protokół pobrania próbki

Pismo WIW Olsztyn wsp przekazywania próbek

Zajęcia z myśliwym i leśnikiem w SP nr 7

W dniu 23 listopada 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku odbyły się zajęcia z leśnikiem i zarazem myśliwym Tomaszem Mańczukiem.

Uczestnikami zajęć byli uczniowie klas 7-8 uczestniczący w zajęciach koła przyrodniczego prowadzonego przez Katarzynę Uściłowicz.  Zajęcia miały na celu przybliżyć uczniom pracę leśnika i pasję jaką jest łowiectwo. Uczniowie poznali historię łowiectwa, gwarę łowiecką. Nauczyli się rozpoznawać zwierzęta, poprawnie je nazywać. Mieli możliwość posłuchania sygnałów łowieckich i spróbowania gry na sygnałówce.

Hubertus 2018 w „Rysiu”

Co roku, na początku listopada, obchodzony jest na pamiątkę św. Huberta, patrona polowań – Hubertus. Jest to dzień silnie zakorzeniony w kulturze łowieckiej i znalazł swoje miejsce w kulturze narodowej. To długotrwała tradycja opisana także w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza.

Dla myśliwych z Koła Łowieckiego „Ryś” dzień św. Huberta zawsze był, jest i będzie dniem szczególnym, uroczystym. Tak było i w bieżącym roku. Aby uczcić cześć swojego patrona, myśliwi z „Rysia” spotkali się w ostatnią niedzielę w kościele Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Pisanicy.

Msza Świętą miała niezwykle uroczysty, łowiecki charakter, bo Hubertus jest doskonałą okazją do zaprezentowania tradycji łowiectwa polskiego. Uroczystość uświetnił poczet sztandarowy Koła, myśliwi złożyli na ołtarzu symboliczne dary lasu, a słowa kierowane do zebranych poruszały wyzwania jakie stoją przed myśliwymi, ich znaczenie dla przyrody, zwracały uwagę na umiłowanie polskiej tradycji i kultury wśród braci łowieckiej. Msza miała oprawę muzyczną w wykonaniu sygnalistów z Nadleśnictwa Ełk.

Obchodom Hubertusa towarzyszyły także inne uroczystości – uhonorowano myśliwych, którzy zostali docenieni w pracy i poświęceniu na rzecz łowiectwa, poprzez wręczenie brązowych medali za zasługi łowieckie oraz przeprowadzono tradycyjne ślubowanie myśliwskie.