Złom

Uczestnik polowania zbiorowego, który dokona skutecznego strzału do zwierzyny zostaje udekorowany złomem, czyli odłamaną (nie odciętą) gałązką każdego gatunku drzewa lub krzewu rosnącego w miejscu, w którym padł strzał.

Złomem honorujemy zwierzynę grubą

Prowadzący polowanie łamie gałązkę, odrywa od niej część i wkłada strzelonemu zwierzęciu do pyska jako symboliczny ostatni kęs. Kolejna część, zwaną pieczęcią, kładzie się na miejscu wlotu pocisku, a ostatnią, umoczoną w farbie zwierzęcia, podaje myśliwemu lewą dłonią na kordelasie, kapeluszu lub nożu myśliwskim.

„Złom” na polowaniu zbiorowym zazwyczaj wręcza prowadzący polowanie, a na polowaniu indywidualnym myśliwy towarzyszący. W przypadku braku osoby towarzyszącej, myśliwy dekoruje zwierza „złomem”, a jego część zakłada na kapelusz.

Złom podaje się lewą dłonią, aby prawą móc uścisnąć w gratulacyjnym geście.

Złomem nazywamy także najważniejsze odznaczenie łowieckie.

Łyska

Fot: poluje.pl

W Polsce można ptaka spotkać na terenie całego kraju z wyjątkiem obszarów górskich. Zamieszkuje wszelkie, wielkie zbiorniki wodne.

Jest najpopularniejszym i największym przedstawicielem rodziny chruścieli. Zwane są często kurkami wodnymi. Długość do 40 cm, rozpiętość skrzydeł 80 cm, masa do 1 kg. Nie występuje dymorfizm płciowy.

Samiec i samica mają jednakowe, czarne ubarwienie, jedynie dziób i czoło są białe. Mają dość długie nogi, bez błony pławnej miedzy palcami. Na trzech palcach występują pofałdowanie płaty skórne, które ułatwiają pływanie.

Gniazdowanie rozpoczyna się w końcu kwietnia. Gniazda budują oboje rodzice, najczęściej na pływających platformach zbudowanych z roślin wodnych, dobrze ukryte w szuwarach.

Pary lęgowe zazwyczaj budują dwa gniazda – jedno służy do wysiadywania, na drugim pisklęta są suszone i ogrzewane

Samica składa 6 – 9 jaj w jednodniowych odstępach, wysiadywanych około 21 – 24 dni od złożenia ostatniego jaja. W tym czasie samiec pływa w pobliżu strzegąc gniazda. W przypadku utraty lęgu łyski go powtarzają.

Fot: medianauka.pl

Łyski to gatunek monogamiczny. Wychowaniem piskląt zajmują się oboje rodzice. Pisklęta dojrzewają bardzo szybko, już po 3 tygodniach nurkują, po 2 miesiącach potrafią latać i się usamodzielniają.

Do lotu zrywają się bardzo niechętnie. W razie zagrożenia odpływają, biegają po wodzie lub nurkują – przepływając pod wodą spore odległości.

Cechą gatunku jest determinacja i temperament. Trudno sobie wyobrazić większego zadziorę na stawie niż Łyska, które nie boją się gatunków znacznie większych od siebie, szczególnie kiedy broni swojego terytorium.

Pobierają pokarm roślinny i zwierzęcy (mięczaki, larwy, ikra, skrzek, kijanki, małże).

Polowanie

Przy okazji polowań na kaczki. Nie strzela się do łysek będących w locie. Dobrze mieć ze sobą aportera.

Broń gładkolufowa – śrut o średnicy 3 mm (nr 4)

Okresy polowań:

 • Od 15 sierpnia do 21 grudnia

Oręż

Fot: zopzlowtarnow.pl

Cechą charakterystyczną dzików, jednocześnie będąc wspaniałym trofeum dla myśliwego są kły – dolne i górne. Kły loch i odyńców różnią się zarówno budową jak i kształtem.

Szable, czyli dolne kły służą odyńcowi jako narzędzie walki, dlatego całość nosi nazwę oręża. Szable są dłuższe, szersze, mocniejsze niż fajki i zdecydowanie wygięte (szablasto). Na zewnątrz wystaje zaledwie 1/3 ich długości, reszta jest ukryta w zębodole.

Górne kły zwane fajkami, są twardsze od kłów dolnych i służą do ostrzenia szabel, co odbywa się poprzez ścieranie jednych o drugie. Fajki są też krótsze i węższe.

Po odstrzale wiek odyńca można ocenić tzw. Metodą Brandta – na podstawie stosunku średnicy szabli mierzonej 1 cm od jej nasady, do średnicy szabli mierzonej w miejscu gdzie rozpoczyna się powierzchnia starcia.

Oręż, a właściwie jego klasa, czyli długość i szerokość szabli oraz fajek, stanowi wskaźnik jakości osobniczej dzików. Podlega więc odpowiednim pomiarom, uwzględniającym zarówno wielkość jak i wygląd.

Formuła wyceny oręża dzika – zgodnie z kryteriami CIC (Międzynarodowej Rady Łowieckiej) jest następująca:

Pomiary

 1. Długość szabel – lewej i prawej (w cm x 1 pkt = )
 2. Szerokość szabel – lewej i prawej (w mm x 3 pkt = )
 3. Obwody fajek (w cm x 1 pkt = )

Suma punktów ………

Fot: kololos.pl

Długość szabel mierzy się wzdłuż ich zewnętrznej krzywizny w centymetrach z dokładnością do 1 milimetra. Jeżeli szabla jest obłamana, należy zmierzyć tylko jej rzeczywistą długość.

Szerokość szabel mierzy się w najszerszym miejscu za pomocą cyrkla lub suwmiarki z podziałką milimetrową. Nie mierzy się występujących na szabli narośli.

Obwody fajek mierzy się w najgrubszym miejscu, w centymetrach z dokładnością do 1 milimetra, bez wciskania miarki w nierówności. Nie dokonuje się pomiarów w miejscach narośli, a nierówności powierzchni nie uwzględnia się przy liczeniu.

Dodatki

 1. Za piękno szabel (od 0 do 2 pkt)
 2. Za piękno fajek (od 0 do 3 pkt)

Suma punktów dodatkowych …………

Dodatki za szable uwzględniają:

 • Wykształcenia końców (czubków).
 • Równomierne, wypukłe sklepienie powierzchni zewnętrznych.
 • Półkoliste wygięcia szabli.
 • Równą szerokość od nasady (korzenia) do szlifów.

Ocena nie może przekroczyć 2 pkt.

Dodatki za fajki mogą łącznie wynieść 3 pkt, przy czym:

 • Za opalenia czubków 1 pkt.
 • Za wygięcie jeżeli następuje obustronne do 2 pkt.
 • Jeżeli występuje jednostronne do 1 pkt.

Potrącenia

 1. Za niedostateczne szlify (od 0 do 3 pkt).
 2. Za asymetrię szabel (od 0 do 3 pkt).
 3. Za asymetrię fajek (od 0 do 3 pkt).
 4. Za dysproporcje między szablami i fajkami (od 0 do 1 pkt).

Suma punktów ujemnych …………

Potrącenia za usterki mogą wynieść łącznie 10 pkt:

 • Za niedostateczne zeszlifowanie końców do 3 pkt, przy czym:
  • Jeżeli długość szlifów obustronnie sięgają do 4 cm – 3 pkt.
  • Jeżeli długość szlifów po jednej stronie sięga do 4 cm – 1,5 pkt.
  • Jeżeli długość szlifów obustronnie mają od 4,1 cm do 5 cm – 1 pkt.
  • Jeżeli długość szlifów po jednej stronie ma od 4,1 cm do 5 cm – 0,5 pkt.
 • Za asymetrię w długości, szerokości i kształcie szabel – do 3 pkt.
 • Za asymetrię w długości, szerokości i kształcie fajek – do 3 pkt.
 • Za dysproporcje między szablami i fajkami – do 1 pkt.

Po zsumowaniu punktacja medalowa przedstawia się następująca:

 • Medal brązowy: 110 pkt – 114,99 pkt.
 • Medal srebrny: 115 pkt – 119,99 pkt.
 • Medal złoty: 120 pkt i więcej.

Oręż jest klasyfikowany zgodnie z formułą przyjętą przez CIC od 1937 roku. W wykazie najlepszych trofeów pierwsze miejsce zajmuje oręż zdobyty w 1930 roku w Rychcicach przez Juliusza hr Bielskiego o wartości 151 punktów. Wynik ten należy do najlepszych na świecie.

Kiedy broń powinna być rozładowana i znajdować się w futerale?

Fot: sas-prohunter.pl

 • Podczas przechodzenia, przebywania czy przejeżdżania w cudzym obwodzie łowieckim – w którym nie mamy upoważnienia do wykonywania polowania.
 • Przy korzystaniu z publicznych środków komunikacji – bez względu na obwód.
 • Na terenie miast i osiedli i gdy znajdujemy się między budynkami mieszkalnymi.

 

Dla przypomnienia  – broń rozładowana, to taka, która nie ma naboi ani w komorze nabojowej, ani w dołączonym do niej magazynku