Ślubowanie myśliwskie w Rysiu – 2018

Ślubowanie myśliwskie jest jedną z ważniejszych chwil w życiu myśliwego. To bowiem pierwsza tradycyjna ceremonia, w której uczestniczy myśliwy po uzyskaniu członkostwa Polskiego Związku Łowieckiego. Ślubowanie wprowadza w krainę myśliwskich tradycji.

Podczas uroczystości początkującemu myśliwemu powinien towarzyszyć jego opiekun, sprawujący nad nim pieczę w czasie odbywania stażu. Ślubowanie przyjmuje najstarszy funkcją myśliwy.

Ślubujący z odkrytą głową klęka na lewe kolano, twarzą do celebrującego, zwykle trzymając broń pionowo w lewej ręce i stopką opartą o ziemię przy lewym kolanie. Za ślubującym staje opiekun trzymając prawą rękę na jego lewym ramieniu. Myśliwi zdejmują nakrycia głowy i trzymają je w lewej ręce.

To wielkie święto i nie inaczej było w Kole Łowieckim „Ryś”, w którym uroczyste ślubowanie złożyło ośmioro adeptów łowiectwa

Myśliwy powtarza za celebrującym tekst ślubowania:

Przystępując do grona polskich myśliwych ślubuje uroczyście:

– przestrzegać sumiennie praw łowieckich,
– postępować zgodnie z zasadami etyki łowieckiej,
– zachowywać tradycje polskiego łowiectwa,
– chronić przyrodę ojczystą,
– dbać o dobre imię łowiectwa i godność polskiego myśliwego.

Nowa strategia zarządzania populacją dzików

W załączeniu dokumenty dotyczące „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”

Rozporządzenie z 15.11.2018_program ASF

PIW w Ełku – zmiana rozporządzenia – program ASF

Strategia znowelizowane podejście do zwalczania ASF u dzików 08_10_2018_

Odstrzał sanitarny

Myśliwska Paczka

W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia Zarząd Główny przygotował konkurs w ramach akcji Myśliwi pomagają – konkurs „Myśliwska Paczka”.

Ważne, aby pomoc trafiła do jak największej liczby potrzebujących.

Konkurs skierowany jest do wszystkich kół łowieckich. Nagrodami dla nich ma być zamiennie po 100 sztuk bażantów lub 10 sztuk o łącznej wartości ok. 110 tys. zł.

Celem konkursu, oczywiście poza pomocą ww. ośrodkom, jest integracja ze społeczeństwem, dbałość o dobre relacje z okolicznymi instytucjami, zaangażowanie kół na rzecz potrzebujących oraz poprawa wizerunku myśliwego w obecnych czasach.

W załączniku regulamin konkursu

Regulamin akcji