Korzystanie z naganki na polowaniu indywidualnym

Na polowaniu indywidualnym nie korzysta się z naganiaczy, z wyjątkiem sytuacji:

  • Polowania na drapieżniki przy stogach i norach z użyciem psa.
  • Podczas dochodzenia postrzałka.
  • Gdy poluje się na ptactwo, w którym współpracuje ze sobą nie więcej niż trzech myśliwych korzystających z pomocy psa.

Odznaczenia łowieckie i kapituła odznaczeń

Odznaczenia łowieckie:

  • Złom (w formie żetonu)
  • Złoty, srebrny, brązowy Medal Zasługi Łowieckiej.
  • Medal Św. Huberta – nadaje się za szczególne osiągnięcia w zakresie propagowania kultury i sztuki łowieckiej, a w szczególności za: prace naukowe, dorobek literacki i publicystyczny oraz osiągnięcia w sztuce o tematyce łowieckiej, osiągnięcia szkoleniowe, popularyzację wiedzy, tradycji i kultury łowieckiej.
  • Odznaka za zasługi dla łowiectwa.

Odznaczeniami łowieckimi są także odznaczenia okręgowe, ustanowione przez okręgowe rady łowieckie.

Odznaczenia nadawane są członkom Zrzeszenia, a także innym (poza złomem) za szczególne zasługi dla rozwoju gospodarki łowieckiej, wybitnych dzieł artystycznych o tematyce łowieckiej lub rozpowszechniania idei łowieckich.

Kapitułę stanowi 11 osób powołanych spośród członków Zrzeszenia, odznaczonych Złomem lub Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej.

Wnioskodawcą o odznaczenia łowieckie może być: walne zgromadzenie koła łowieckiego, Zarząd Główny PZŁ, Zarządy Okręgowe PZŁ.

Jakiej wagi powinna być nasza strzelba?

Fot: bronuzywana.pl

Masa broni powinna być dobierana do masy ciała z uwzględnieniem odrzutu jaki powoduje konkretna broń i amunicja.

Silna amunicja wymusza konieczność wyboru cięższej broni – tylko wówczas strzał nie będzie powodował dużego dyskomfortu i da możliwość oddania drugiego celnego strzału. Jednakże musimy pamiętać, iż zbyt ciężka broń powoduje problem przy polowaniach pędzonych, gdzie jednak lepiej sprawdzają się strzelby lżejsze.

Przy wyborze masy broni istnieje zasada 100-krotności. Jeżeli strzelamy ładunkami śrutu (kulą) o masie 32 g to masa broni powinna wynosić 3,2 kg.

Kaliber broni śrutowej

Kaliber broni śrutowej oznacza ilość kul ołowianych o jednakowej średnicy lufy jaką można odlać z jednego funta angielskiego ołowiu.

Tak na przykład dla kalibru dwanaście można odlać dwanaście kul, a dla szesnastki szesnaście. Lufa kalibru 12 ma większą średnice nominalną niż lufa kalibru 16.

Przykładowy kaliber śrutowy 12/70 – mówi nam o:

  • Liczbie pocisków zgodnie z wytłumaczeniem powyżej.
  • Drugi parametru to maksymalna długość komory nabojowej.

Im większa cyfra oznaczająca kaliber tym mniejsza jest średnica nominalna przewodu wewnętrznego

Prawidłowy dobór jest kwestią niezwykle istotną, trzeba bowiem pamiętać, że im większa średnica śrucin w ładunku tym ich tam mniej, a tym samym mniejsze pokrycie celu. Skuteczniejszy strzał to często jednoczesne trafienie kilkoma mniejszymi śrucinami. Oczywiście skuteczność strzału zależy także od odległości z jakiej strzelamy.

Wielkość śrutu jest wyrażona przez liczby od trzech zer (000) do numeru 8. Im większy numer, tym mniejszy śrut. Najgrubszy dopuszczalny prawnie w Polsce ma wymiar 4,5 mm, najmniejszy 2 mm.

W Polsce zabronione jest stosowanie tzw. loftek, czyli śrutu o średnicy większej niż 4,5 mm. Większość ładunku śrutowego mieści się w przedziale wagowym 23 – 40 gram.

Śrut może być ołowiowy lub bezołowiowy (stop wielu metali).