Nowa strategia zarządzania populacją dzików

W załączeniu dokumenty dotyczące „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”

Rozporządzenie z 15.11.2018_program ASF

PIW w Ełku – zmiana rozporządzenia – program ASF

Strategia znowelizowane podejście do zwalczania ASF u dzików 08_10_2018_

Odstrzał sanitarny

Zagrożenie wystąpienia przewlekłej wyniszczającej choroby jeleniowatych (CWD)

Fot: zwierzetainformacje.pl

CWD jest to pasażowalna gąbczasta encefalopatia (TSE) atakująca jeleniowate, szeroko rozpowszechniona w Ameryce Północnej.

Co prawda nie zgłoszono dotychczas CWD na terytorium Unii Europejskiej, jednak choroba ta została po raz pierwszy wykryta w Norwegii w kwietniu 2016 roku u renifera. Wkrótce potem wykryto w tym kraju podobne zarażenia u następnych reniferów i łosi.

W związku z powyższym został opracowany program ustanawiającym zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych gąbczastych encefalopatii.

Szczegóły w załączeniu

Pismo WIW Olsztyn

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa – Program CWD

Wytyczne CWD

CWD_wytyczne – prezentacja

CWD dokument dochodzenia epizootycznego

Protokół pobrania próbki

Pismo WIW Olsztyn wsp przekazywania próbek

Badanie mięsa dzików w kierunku obecności włośnia na obszarach ASF

Fot: zopzlowtarnow.pl

W związku z zagrożeniem wynikającym z możliwości rozprzestrzenienia się na terenie Polski afrykańskiego pomoru świń oraz koniecznością podejmowania działań ograniczających ryzyko szerzenia się ASF, Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii przypomina o obowiązujących zasadach postępowania po odstrzale dzików.

Każdy dzik odstrzelony na obszarze ochronnym, obszarze objętym ograniczeniami albo obszarze zagrożenia powinien być niezwłocznie dostarczany wraz ze wszystkimi częściami ciała, w tym z narządami wewnętrznymi, do położonego na tym samym obszarze: punktu skupu dziczyzny lub zakładu obróbki dziczyzny lub innego zakładu nadzorowanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej.

Nie ma możliwości pobierania próbek mięśni z tusz dzików i dostarczania ich do badania w kierunku obecności włośni, przed uzyskaniem ujemnego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku afrykańskiego pomoru świń

Szczegóły w piśmie: Pismo WMWLW- bad. mięsa dzików na włośnie

Wytyczne dotyczące znakowania tusz dzików – sierpień 2018

Główny Lekarz Weterynarii przekazał wytyczne dotyczące postępowania w sprawie znakowania tusz dzików, pozyskanych w ramach polowań na obszarze zagrożenia, obszarze objętym ograniczeniami i obszarze ochronnym oraz w ramach odstrzału sanitarnego.

Wytyczne obowiązują od dnia 20 września 2018 roku.

Plik do pobrania: Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii – sierpień 2018 roku