Dopuszczalne odległości strzału na polowaniu indywidualnym i zbiorowym

Fot: joemonster.org

Polowanie indywidualne:

  • 40 metrów – z broni gładkolufowej
  • 100 metrów – z broni gwintowanej i otwartymi przyrządami celowniczymi
  • 200 metrów – z broni gwintowanej i optycznymi przyrządami celowniczymi

Polowanie zbiorowe:

  • 40 metrów – z broni gładkolufowej
  • 40 metrów – z broni gwintowanej w miot.
  • 80 metrów – z broni gwintowanej w miot z ambon.
  • 100 metrów – z broni gwintowanej bez względu na rodzaj przyrządów celowniczych poza miot.

Korzystanie z naganki na polowaniu indywidualnym

Na polowaniu indywidualnym nie korzysta się z naganiaczy, z wyjątkiem sytuacji:

  • Polowania na drapieżniki przy stogach i norach z użyciem psa.
  • Podczas dochodzenia postrzałka.
  • Gdy poluje się na ptactwo, w którym współpracuje ze sobą nie więcej niż trzech myśliwych korzystających z pomocy psa.