Dopuszczalne odległości strzału na polowaniu indywidualnym i zbiorowym

Fot: joemonster.org

Polowanie indywidualne:

 • 40 metrów – z broni gładkolufowej
 • 100 metrów – z broni gwintowanej i otwartymi przyrządami celowniczymi
 • 200 metrów – z broni gwintowanej i optycznymi przyrządami celowniczymi

Polowanie zbiorowe:

 • 40 metrów – z broni gładkolufowej
 • 40 metrów – z broni gwintowanej w miot.
 • 80 metrów – z broni gwintowanej w miot z ambon.
 • 100 metrów – z broni gwintowanej bez względu na rodzaj przyrządów celowniczych poza miot.

Korzystanie z naganki na polowaniu indywidualnym

Na polowaniu indywidualnym nie korzysta się z naganiaczy, z wyjątkiem sytuacji:

 • Polowania na drapieżniki przy stogach i norach z użyciem psa.
 • Podczas dochodzenia postrzałka.
 • Gdy poluje się na ptactwo, w którym współpracuje ze sobą nie więcej niż trzech myśliwych korzystających z pomocy psa.

Jakiej broni nie używamy do wykonywania polowań?

Fot: bestgun.pl

 • Pistoletów i rewolwerów.
 • Wojskowej broni strzeleckiej.
 • Broni bocznego zapłonu.
 • Broni automatycznej i półautomatycznej z magazynkiem, w którym mieści się więcej niż dwa naboje.
 • Broni typu Pump-Action.
 • Broni pneumatycznej.
 • Broni o lufach gwintowanych, przeznaczonej do strzelania amunicją charakteryzującą się energia pocisku mniejszą niż 1.000 J w odległości 100 m od lufy.
 • Wojskowej amunicji strzeleckiej i amunicji specjalnej.
 • Celowników noktowizyjnych, termowizyjnych i laserowych.