Projekt naszego domku myśliwskiego

Taki ostatecznie wygląd będzie miał domek myśliwski Koła Łowieckiego „Ryś”

Trening strzelecki – rok 2015

Psy myśliwskie – podział ze względu na walory użytkowe

Do polowania myśliwi wykorzystują psy myśliwskie.

Kynologia łowiecka, jest odrębną dużą dziedziną łowiecką, polegającą na wyselekcjonowaniu najlepszych psów, nie tylko pod względem ich urody czyli tzw. eksterieru, ale także pod względem użytkowości, stąd organizowane są różnego rodzaju próby i konkursy pracy, gdzie oceniane są umiejętności psów w warunkach zbliżonych do praktyki łowieckiej.

Ze względu na walory użytkowe rasy psów myśliwskich podzielono na następujące grupy:

  • Tropowce – są to psy o szczególnie czułym węchu, których zadaniem jest doprowadzanie  myśliwego do postrzelonej zwierzyny, która zdołała ujść po strzale, ale jest ranna. Psy te odróżniają trop zdrowej zwierzyny od tropu zwierzyny postrzelonej, i szczekaniem głoszą miejsce, w którym zwierzyna ta padła lub zaległa ranna. Do tej grupy psów można zaliczyć między innymi: Posokowca bawarskiego i hanowerskiego, Jamnikogończego alpejskiego.
  • Legawce – są to psy, które należą do grupy psów wszechstronnych, tzn. aportują strzeloną zwierzynę, pracują w lesie, w polu i w wodzie, są też posokowcami czy tropowcami. Do tej grupy należą Wyżły, Setery.
  • Płochacze – są to psy których zadaniem jest ruszenie zwierzyny z jej ostoi – np. Cocker-spaniel.
  • Gończe – są to psy, których zadaniem jest pogoń za zdrową zwierzyną i głoszenie (szczekaniem) jej obecności, przykładem rasy może być Gończy polski.
  • Norowce – są to psy układane do polowań w norach – szczególnie dotyczy to polowań na lisy i borsuki. Do tej grupy należą Jamniki i Foksteriery
  • Dzikarze – jest to odmiana gończych, których zadaniem jest prowadzenie i oszczek dzików w kierunku linii myśliwych należą tu Jagdteriery, Foksteriery i mieszańce.

Różne rasy psów, ze względu na swoje predyspozycje, wykorzystywane są do różnych rodzajów polowań, przy czym obok ras ściśle wyspecjalizowanych tzw. jednostronnych występują także psy wielostronne tzn. potrafią tropić i jednocześnie są norowcami, oraz wszechstronne, potrafiące tropić, będące norowcami, a jednocześnie aportujące z wody zwierzynę, przy czym psy wyspecjalizowane w danej dziedzinie, będą zawsze lepiej wykonywały swoją pracę, niż psy wielo i wszechstronne.

Źródło: kola.lowiecki.pl, Rys: portalgorski.pl

Polowanie Hubertowskie 2015 rok